en
Home » Internet » Prezentace » UNIVERZITA TOMÁŠE BATI

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI

Klient: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, již lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Se svými 12 000 studenty se řadí ke středně velkým univerzitám v České republice.

Univerzita je pojmenována po geniálním podnikateli Tomáši Baťovi (1876 - 1932), zakladateli obuvnického průmyslu ve Zlíně, který se proslavil po celém světě. V čele správní rady univerzity stál do 1. září 2008 jeho syn, kanadský podnikatel Tomáš Baťa Jr. (1914 - 2008).

Univerzita byla ustavena ke dni 1. 1. 2001. Zákon o jejím zřízení podepsal prezident Václav Havel 14. listopadu roku 2000.

TECHNOLOGIE
Webdesign

http://www.utb.cz
LOADING
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Univerzita Tomáše Bati
Autor: Hucot
Home » Internet » Prezentace » UNIVERZITA TOMÁŠE BATI